Rozmowa z Mirosławem Morylem, komendantem miejskim Policji w Tarnowie. Zero tolerancji dla przestępców

Mirosław Moryl

 

– Na wstępie proszę przyjąć gratulacje z okazji powołania na funkcję komendanta miejskiego policji w Tarnowie. Z oficjalnych informacji wynika, że tarnowska policja należy do najlepszych garnizonów w Małopolsce. Zapewne są jednak pewnie dziedziny, które chciałby pan poprawić czy zmienić?

– Dziękuje za życzenia. Funkcja komendanta policji w Tarnowie, to ogromny zaszczyt, ale też duża odpowiedzialność. Jest wiele zadań w zakresie prewencji, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również cały szereg działań związanych z pracą kryminalną dotyczącą ścigania i zwalczania przestępczości korupcyjnej i gospodarczej.

– Co to oznacza konkretnie

– Obserwując ewolucje w zakresie zagrożenia przestępczością można zauważyć, że na czoło wysuwają się przestępstwa gospodarcze i o charakterze korupcyjnym. Spada natomiast liczba przestępstw związana z typowymi kradzieżami, włamaniami, rozbojami i przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Już poprzedni komendant podjął pierwsze decyzje związane ze wzmacnianiem pionów odpowiedzialnych za ściganie przestępczości gospodarczej, których rozwój widać na przykładzie oszustw internetowych, związanych ze sprzedażą towarów i usług. Nie ma dnia by nie było kilku zgłoszeń o tego rodzaju przestępstwach. Na tym polu nie będzie żadnych kompromisów. Będziemy w tym zakresie bardzo aktywni. Już na początku przyszłego roku powstanie referat zajmujący się tego rodzaju przestępstwami.

– To oznacza, że pod lupę weźmiecie internet

– My sprawdzamy wszystkie sygnały dotyczące przestępczości korupcyjnej. Wiele z nich się potwierdza i prowadzimy postępowania, które bardzo często kończą się aktami oskarżenia.

– To dość skomplikowana materia

– Biorąc pod uwagę przestępczość komputerową, skuteczność ścigania jest na bardzo wysokim poziomie, a wykrywalność sięga 95%. Trzeba wiedzieć, że każdy przestępca zostawia ślady w internecie. Nie ma osób całkowicie anonimowych. Pozostaje jedynie kwestia dotarcia do śladów przez odpowiednią współpracę z wieloma instytucjami, którym zależy by eliminować takich ludzi z przestrzeni publicznej.

– Czy zatem mieszkaniec Tarnowa i powiatu tarnowskiego może się czuć bezpieczny?

– Mam nadzieję, że takie odczucia mają wszyscy mieszkańcy. Działania tarnowskiej policji, w których od ośmiu lat biorę udział nakierowane są na skuteczną walką z przestępczością i jak najlepszą pracę, która ma poprawiać poczucie bezpieczeństwa.

– Jak to wygląda w przypadku zdarzeń komunikacyjnych?

– Liczba wypadków drogowych z roku na rok maleje, natomiast nie maleje liczba ofiar. Niestety w tym roku na drogach zginęło już 21 osób, z czego 12 to piesi i rowerzyści, którzy w zdarzeniu drogowym mają niewielkie szanse na przeżycie. Apeluję do tej grupy użytkowników dróg, aby pamiętali, że kierowca nie zawsze ma szansę ich zobaczyć, zwłaszcza, jeśli nie mają elementów odblaskowych i poruszają się po drogach niezgodnie z przepisami. Z drugiej strony apel do kierowców, aby wszystkich pieszych i rowerzystów traktowali, jako równorzędnych uczestników ruchu drogowego i starali się przewidywać pewne błędy powodowane przez te osoby. Pamiętajmy życie jest tylko jedno. W ostatnich miesiącach, nie wiemy dlaczego, odnotowujemy większą liczbę wykroczeń kierowców w stosunku do pieszych w rejonie przejść dla pieszych. To są głównie wymuszenia, kończące się często potrąceniami. Chcę jasno podkreślić, że pieszy na przejściu jest osobą nietykalną i o tym kierowcy muszą pamiętać.

– Jakie działania podejmuje policja?

– Mimo pewnych problemów kadrowych w tarnowskiej policji, wydział ruchu drogowego ma pełną obsadę i jest traktowany priorytetowo. Przyjęliśmy zasadę zero tolerancji. Nie będzie pobłażania począwszy od wysokich grzywien skończywszy na zatrzymywaniu uprawnień do kierowania. To wreszcie musi trafić do świadomości tych kierowców, którzy nie respektują przepisów ruchu drogowego. W ramach akcji „bezpieczny pieszy”, która trwa już od kilku miesięcy, mamy własną tarnowską akcję „nie być obojętny daj szansę pieszemu”. W jej ramach prowadzimy szeroką działalność profilaktyczną, rozdajemy elementy odblaskowe. Warto dodać, że przez ostatnie 8 lat na różnego rodzaju spotkaniach nasi policjanci rozdali kilkadziesiąt tysięcy elementów odblaskowych. Apeluję by powyciągać te elementy z szuflad i zacząć je używać.

– Jest jeszcze grupa głównie młodych kierowców, którzy jeżdżąc brawurowo i bez wyobraźni powodują tragiczne w skutkach wypadki.

– To nie tylko młodzi kierowcy. Jest grupa kierowców już przez nas rozpoznana, którzy notorycznie dokonują przekroczenia prawa o ruchu drogowym, ale też my staramy się być bardzo konsekwentni i wielu z nich nie ma już uprawnień.

– Czego pan życzy mieszkańcom Tarnowa i powiatu tarnowskiego w nowym roku, a czego policjantom?

– Mieszkańcom życzę spokojnych i bezpiecznych świąt oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. By wszyscy czuli się bezpiecznie, mieszkali w bezpiecznej okolicy i spotkali samych dobrych ludzi. Policjantom chciałbym życzyć, aby po każdej służbie wracali bezpieczni do domu.